Ceník neúředních překladů a dalších služeb

Pro přesnou cenu využijte naší nezávazné kalkulace

CHCI POPTAT SLUŽBY

Neúřední překlad
z/do češtiny
Cena od (Kč/NS)
bez DPH (vč.DPH)
Překlady slovenštinyPřeklady slovenštiny145 (175)
angličtinaangličtina230 (278)
němčinaněmčinaruštinaruština240 (290)
polštinapolština260 (315)
francouzštinafrancouzštinaitalštinaitalštinašpanělštinašpanělština270 (327)
maďarštinamaďarštinaukrajinštinaukrajinština270 (327)
bulharštinabulharštinaportugalštinaportugalština290 (351)
chorvatštinachorvatštinasrbštinasrbštinaPřeklady makedonštinyPřeklady makedonštiny390 (472)
Překlady bosenštinyPřeklady bosenštinyPřeklady černohorštinyPřeklady černohorštinyrumunštinarumunština390 (472)
Překlady arménštinyPřeklady arménštinyPřeklady běloruštinyPřeklady běloruštinyvietnamštinavietnamština390 (472)
litevštinalitevštinaholandštinaholandština450 (545)
slovinštinaslovinštinařečtinařečtina450 (545)
turečtinaturečtinaPřeklady mongolštinyPřeklady mongolštiny490 (593)
dánštinadánštinaPřeklady gruzínštinyPřeklady gruzínštiny490 (593)
finštinafinštinašvédštinašvédština550 (666)
lotyštinalotyštinaestonštinaestonštinaarabštinaarabština550 (666)
korejštinakorejštinaPřeklady hindštinyPřeklady hindštinyPřeklady albánštinyPřeklady albánštiny550 (666)
čínštinačínština600 (726)
hebrejštinahebrejštinajaponštinajaponštinanorštinanorština650 (787)

Další ceny v Kč bez DPH (vč. DPH)

všechny jazyky množstevní slevy (závisí od počtu NS a jazyka)od 5 (6) Kč/NS
všechny jazyky příplatek za odbornost (závisí od odbornosti textu a jazyka) od 5 %
všechny jazyky gramatická a pravopisná korektura (neplatí pro stroj. překl.)od 90 (108) Kč/NS
všechny jazyky korektura rodilým mluvčím (neplatí pro strojové překlady) od 120 (145) Kč/NS
všechny jazyky copywriting rodilým mluvčím (neplatí pro strojové překlady) od 120 (145) Kč/NS
všechny jazyky úřední překlad (zasíláme poštou) od 350 (424) Kč/NS
všechny jazyky zaslání úředního překladu poštou 100 (121) 
všechny jazyky zaslání faktury poštou (standardně zasíláme faktury elektronicky) 50 (61)

 • Všechny ceny jsou uvedeny za 1 normostranu (NS = 1800 znaků včetně mezer nebo 250 slov), pokud není v nabídce uvedeno jinak
 • Cena se počítá ze zdrojového textu, pokud není v nabídce uvedeno jinak
 • Minimální fakturovaná velikost objednávky je 1 NS do jednoho jazyka
 • Od 1 NS zaokrouhlujeme na desetiny NS (mimo úřední překlady)
 • Nabízíme nejnižší možné ceny na trhu a přesto profesionální kvalitu
 • U větších zakázek poskytujeme množstevní slevy v závislosti od počtu NS a odbornosti textu
 • Cenu za vzájemné jazykové kombinace příp. další jazyky mimo ceník Vám rádi připravíme na vyžádání.

CHCI POPTAT SLUŽBY

Proč si vybrat právě nás?

 • Vysoká kvalita
 • Příznivé ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup

VÍCE

CHCI POPTAT PŘEKLAD

15 000
objednávek
190 000
normostran
4 900
zákazníků