737 510 777
Ceník překladů
Pro přesnou cenu využijte naší nezávazné kalkulace
Neúřední překlad
z/do češtiny
Cena od [Kč/NS] 
bez DPH (vč.DPH)
slovenština 125 (151)
angličtina 190 (230)
němčina ruština polština 200 (242)
francouzština italština španělština 230 (278)
portugalština ukrajinština 230 (278)
maďarština bulharština 290 (351)
chorvatština srbština 290 (351)
finština rumunština 390 (472)
švédština vietnamština 390 (472)
litevština lotyština nizozemština 450 (545)
slovinština řečtina 450 (545)
arabština dánština estonština 490 (593)
čínština japonština korejština 650 (787)
norština hebrejština turečtina 650 (787)Další ceny v Kč bez DPH (vč. DPH)
všechny jazyky množstevní slevy (závisí od počtu NS a jazyka) 5 (6) až 90 (108) [Kč/NS]
všechny jazyky příplatek za odbornost (závisí od odbornosti textu a jazyka) 0 až 100 (121) [Kč/NS]
všechny jazyky gramatická a pravopisná korektura (neplatí pro stroj. překl.) od 90 (108) [Kč/NS]
všechny jazyky korektura rodilým mluvčím (neplatí pro strojové překlady) od 120 (145) [Kč/NS]
všechny jazyky úřední překlad (zasíláme poštou) od 350 (424) [Kč/NS]
všechny jazyky zaslání úředního překladu poštou 100 (121) [Kč]

Ceník platný od 25.9.2016
Všechny ceny jsou uvedeny za 1 normostranu (NS = 1800 znaků včetně mezer)
Cena se počítá ze zdrojového textu, nikoliv z překladu
Do 1 NS zaokrouhlujeme na poloviny NS nahoru, od 1 NS zaokrouhlujeme na desetiny NS (mimo úřední překlady)
Minimální fakturovaná velikost objednávky je 1 NS do jednoho jazyka
Standardní doba vyhotovení překladu 2 - 3 dny
Nabízíme nejnižší možné ceny na trhu a přesto profesionální kvalitu
U větších zakázek poskytujeme množstevní slevy v závislosti od počtu NS a odbornosti textu
Cenu za vzájemné jazykové kombinace příp. další jazyky mimo ceník Vám rádi připravíme na vyžádání.
Proč si vybrat právě nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízké ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup
 • Vysoká kvalita

Pro poskytované překladatelské služby aplikujeme zásady popsané normou ČSN EN 15038 pro překladatelské služby. Tato norma kromě jiného stanovuje požadavky na odbornost překladatelů, systém managementu kvality, řízení projektů a vztahů mezi zákazníkem a agenturou.

Spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými a prověřenými překladateli, kteří disponují potřebnou praxí a vzděláním (VŠ, mezinárodní zkouška alespoň na úrovni C1), nebo rodilými mluvčími, jejichž písemný projev je na vysoké úrovni.

Zachováme grafickou úpravu a původní formát souboru. Používáme nejmodernější programy pro převod zdrojových textů do editovatelného formátu. U rozsáhlejších překladů aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžádání dodržíme Vámi požadovanou a dodanou firemní terminologii.

Nejvyšší kvalita překladů je hlavním cílem, kterého se snažíme dosáhnout u všech typů překládaných textů a dokumentů. • Nízké ceny

Za kvalitní a rychlé služby účtujeme nejnižší ceny na trhu překladatelských agentur.

U rozsáhlejších zakázek stanovíme cenu individuálně v závislosti od počtu normostran a náročnosti překládaného textu. Pro stále zákazníky lze domluvit individuální věrnostní systém vázaný na množství překládaných normostran za kalendářní rok.

Ať už bude překlad jakéhokoliv charakteru, tématu či obtížnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovídat Vámi odsouhlasené cenové kalkulaci. • Rychlost

Překlady pro Vás vyhotovíme v nejkratším možném termínu.

Na termínu dodání se s Vámi domluvíme ještě před zahájením překladatelských prací. Vždy se snažíme vyhovět Vašemu požadavku na požadovaný termín s přihlédnutím na počet normostran, složitost textu, cílový jazyk a volné překladatelské kapacity. • Zkušenosti a reference

Našim kvalitním, odborným a prověřeným službám můžete plně důvěřovat.

Naše reference najdete zde.

Osobní doporučení naleznete zde. • Dodržování termínů

Vážíme si Vás a snažíme se Vám pomoct při dosahování Vašich pracovních či osobních cílů. Lpíme na plnohodnotném uspokojení Vašich potřeb. Domluvený termín dodání překladu je naším závazkem.

Přeložené texty od nás obdržíte vždy nejpozději k vzájemně odsouhlasenému termínu dodání překladu. Na naše profesionální služby se můžete vždy spolehnout. • Individuální přístup

Každý překládaný text je obvykle zcela originální, proto si zaslouží individuální přístup.

Váš požadavek na překlad nejdříve pečlivě posoudíme tak, abychom plně pochopili Vaše individuální potřeby a cíle. Obratem Vám předložíme cenovou nabídku a v domluveném termínu zašleme vyhotovený překlad v požadované kvalitě.


9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje