737 510 777
Překlady norštiny
Cena překladu od 650 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 650 (787) Kč/NS
Pouze korektura textu od 250 (303) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Norštinou mluví asi 4,7 milionu rodilých mluvčích. Je vzájemně srozumitelná s dánštinou a švédštinou. Základem pro vznik norštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Během dánské nadvlády, trvající více než 400 let, ovlivňovala dánština především jazyk obyvatelstva měst a vzdělaných vrstev. Venkovské obyvatelstvo však hovořilo nářečími zachovávajícími staronorské prvky. Z tohoto důvodu má dnes dvě spisovné varianty – bokmal ("knižní řeč") a nynorsk ("nová norština"). Obě varianty jsou podle zákona rovnocenné. Norská slovní zásoba je převážně germánského původu. Pro zápis norštiny se používá latinka (doplněna o tři znaky typické pro norštinu).

Překlady do a z norštiny pro Vás vyhotoví zkušení překladatelé a rodilí mluvčí. V poslední době jsme pro naše zákazníky překládali technické manuály a webové stránky.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje