737 510 777
Lokalizace software
Typy překladů a jejich příklady

Lokalizace

Procesem lokalizace upravíme Váš software, webové stránky či multimédiální prezentace pro mezinárodní trhy . Při lokalizaci zohledníme možné odlišnosti ve formátování data a času, telefonních čísel, adres a oddělovačů či jiných místních specifikací.


Lokalizace software

Přeložíme všechny textové komponenty Vašeho software, jako například online nápovědy, zprávy, dialogy, navigace či texty v grafických částech. Výsledkem lokalizace je stejná uživatelská zkušenost (UX) jako ve zdrojovém jazyce.

Obvyklý postup procesu lokalizace software je:


Pro naše zákazníky zajišťujeme po domluvě všechny výše uvedené kroky procesu lokalizace SW a s nimi spojené aktivity.

Samotný překlad v rámci procesu lokalizace může být proveden několika způsoby:


Lokalizace webových stránek a e-shopů

Velká část majitelů internetových stránek a e-shopů chce poskytnout prezentované informace, služby či produkty také zahraničním návštěvníkům. A právě v této oblasti Vám můžeme pomoct. Naši zkušení překladatelé a rodilí mluvčí zajistí kvalitní lokalizaci www stránek a e-shopů pro různé obory podnikání a oblasti e-commerce.

Obvyklý postup a možnosti překladu jsou obdobné jako v případě výše popsané lokalizace software.


Lokalizace multimédií

Přeložíme do požadovaného cílového jazyku Vaše multimediální prezentace, videa, videohry, zvukové soubory a interaktivní aplikace tak, aby oslovily Vaše zákazníky či partnery na mezinárodních trzích. Dokážeme zpracovat a lokalizovat různé formáty multimediálního souboru včetně otestování jeho správné funkčnosti.


Lokalizace internetové reklamy
Zajistíme pro Vás také lokalizaci:

Proč si vybrat právě nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízké ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup


 • Vysoká kvalita

Pro poskytované překladatelské služby aplikujeme zásady popsané normou ČSN EN 15038 pro překladatelské služby. Tato norma kromě jiného stanovuje požadavky na odbornost překladatelů, systém managementu kvality, řízení projektů a vztahů mezi zákazníkem a agenturou.

Spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými a prověřenými překladateli, kteří disponují potřebnou praxí a vzděláním (VŠ, mezinárodní zkouška alespoň na úrovni C1), nebo rodilými mluvčími, jejichž písemný projev je na vysoké úrovni.

Zachováme grafickou úpravu a původní formát souboru. Používáme nejmodernější programy pro převod zdrojových textů do editovatelného formátu. U rozsáhlejších překladů aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžádání dodržíme Vámi požadovanou a dodanou firemní terminologii.

Nejvyšší kvalita překladů je hlavním cílem, kterého se snažíme dosáhnout u všech typů překládaných textů a dokumentů. • Nízké ceny

Za kvalitní a rychlé služby účtujeme nejnižší ceny na trhu překladatelských agentur.

U rozsáhlejších zakázek stanovíme cenu individuálně v závislosti od počtu normostran a náročnosti překládaného textu. Pro stále zákazníky lze domluvit individuální věrnostní systém vázaný na množství překládaných normostran za kalendářní rok.

Ať už bude překlad jakéhokoliv charakteru, tématu či obtížnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovídat Vámi odsouhlasené cenové kalkulaci. • Rychlost

Překlady pro Vás vyhotovíme v nejkratším možném termínu.

Na termínu dodání se s Vámi domluvíme ještě před zahájením překladatelských prací. Vždy se snažíme vyhovět Vašemu požadavku na požadovaný termín s přihlédnutím na počet normostran, složitost textu, cílový jazyk a volné překladatelské kapacity. • Zkušenosti a reference

Našim kvalitním, odborným a prověřeným službám můžete plně důvěřovat.

Naše reference najdete zde.

Osobní doporučení naleznete zde. • Dodržování termínů

Vážíme si Vás a snažíme se Vám pomoct při dosahování Vašich pracovních či osobních cílů. Lpíme na plnohodnotném uspokojení Vašich potřeb. Domluvený termín dodání překladu je naším závazkem.

Přeložené texty od nás obdržíte vždy nejpozději k vzájemně odsouhlasenému termínu dodání překladu. Na naše profesionální služby se můžete vždy spolehnout. • Individuální přístup

Každý překládaný text je obvykle zcela originální, proto si zaslouží individuální přístup.

Váš požadavek na překlad nejdříve pečlivě posoudíme tak, abychom plně pochopili Vaše individuální potřeby a cíle. Obratem Vám předložíme cenovou nabídku a v domluveném termínu zašleme vyhotovený překlad v požadované kvalitě.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje