Soudní překlady

Poskytujeme profesionální jazykové služby

CHCI POPTAT SLUŽBY

Jednou z poskytovaných profesionálních služeb jsou soudně ověřené překlady. Soudní překlady jsou pevně spojeny s originálním dokumentem notářským způsobem (pečetní provázek + osobní pečeť překladatele) a také s ověřující listinou (tlumočnická doložka). Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady. Je důkazem toho, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu.

Pro tento typ překladu se požívají v praxi různá synonyma, např. překlady s razítkem, úřední překlady, notářsky ověřené překlady. Soudní překlady mohou vyhotovit pouze krajským soudem pověření překladatelé.

V případě soudního překladu doporučujeme k překladu dodat úředně nebo notářsky ověřenou kopii (např. využitím služeb Czech POINT na vybraných pobočkách České pošty), aby nedošlo k situaci, kdy originál překládaného dokumentu budete potřebovat oddělený od soudního překladu.

Využití soudně ověřených překladů

Soudní překlady jsou vyžadovány našimi i zahraničními úřady státní správy a samosprávy, soudy a policejními orgány. Vzhledem k jejich vyšší ceně Vám doporučujeme před objednáním překladu prozkoumat, zda pro daný typ řízení úředně ověřený překlad skutečně potřebujete.

Nejčastěji jsou soudně překládány např. dokumenty:

 • notářské zápisy
 • výpisy z rejstříků trestů či obchodních rejstříků
 • soudní rozhodnutí
 • vysvědčení a diplomy
 • daňové přiznání
 • úmrtní, rodné a oddací listy
 • listiny pocházející z firemního prostředí
 • dokumenty vznikající u soudních a policejních orgánů apod.

Soudní překlady vyhotovujeme korespondenčně, tj. originál nebo úředně ověřenou kopii překládaného dokumentu je potřeba zaslat na naši korespondenční adresu. Soudně ověřené překlady zašleme na Vámi uvedenou korespondenční adresu obvykle do 5 pracovních dnů od doručení překládaného dokumentu.

CHCI POPTAT SLUŽBY

Proč si vybrat právě nás?

 • Vysoká kvalita
 • Příznivé ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup

VÍCE

CHCI POPTAT PŘEKLAD

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků