Právní překlady

Poskytujeme profesionální jazykové služby

CHCI POPTAT SLUŽBY

Do této kategorie překladů patří například překlady:

 • smluv (pracovních, nájemních, kupních, o dílo atd.)
 • obchodních podmínek
 • výpisy z rejstříku trestů a obchodního rejstříku
 • výpisy z katastru nemovitostí, listy vlastnictví
 • notářských zápisů a stanov
 • zákonů ČR a EU, směrnic, vyhlášek, norem
 • ISO dokumentace
 • žalob, rozsudků a arbitrážních nálezů
 • úředních dokumentů
 • právních dokumentů pro výběrová řízení apod.

Právní překlady jsou jednou z našich specializací. Vyžadují nejenom hlubokou znalost cizího jazyka, ale i právní tématiky. Naši překladatelé si poradí se všemi oblastmi práva, např.:

 • právo trestní
 • právo občanské
 • právo pracovní
 • právo obchodní atd.

Kromě výsledné kvality přeloženého právního textu se můžete spolehnout také na mlčenlivost pokud jde o obsah překládaných právních textů.

CHCI POPTAT SLUŽBY

Proč si vybrat právě nás?

 • Vysoká kvalita
 • Příznivé ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup

VÍCE

CHCI POPTAT PŘEKLAD

16 779
objednávek
218 969
normostran
5 581
zákazníků