737 510 777
Překlady španělštiny
Cena překladu od 230 Kč za normostranu
/
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 230 (278) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Španělština je jeden z hlavních světových jazyků. Rodilých mluvčích je kolem 400 milionů a překlady do španělštiny jsou tak často vyhledávanou službou. Španělština je románský jazyk, a je i trochu podobná češtině, a to především v gramatice, hláskování a intonaci. Svůj původ má ve Španělsku, ač se jí dnes mluví i v Jižní a Střední Americe a v Rovníkové Guineji, a je rozšířená i v mnoha dalších zemích světa. Když španělština vznikla, byla až do 16. století silně ovlivňovaná dalšími jazyky, především arabštinou. Hlavní rozšíření španělštiny pochází z období dobyvačných výprav, kdy Španělsko ovládalo a kolonizovalo značnou část tehdejšího světa. Dnes má tento jazyk mnoho nářečí a dialektů a vyžaduje skutečně profesionální překlad.

Měsíčně přeložíme desítky normostran z a do španělštiny, převážně se jedná o internetové stránky, marketingové materiály a technickou dokumentaci. Překlady pro Vás vyhotoví profesionální překladatelé a rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje