737 510 777
Překlady maďarštiny
Cena překladu od 290 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 290 (351) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Maďarsky mluví asi 13 miliónu rodilých mluvčích žijících především v Maďarsku a jeho sousedních zemích. Tento jazyk řadíme do uralské jazykové větve. Je vzdáleně podobná dalším ugrofinským jazykům, jako je finština a estonština. Maďarština ale není s žádným jiným jazykem příliš srozumitelná. Po dlouhou dobu si dokázal tento jazyk uchovat svoji původní podobu, přestože byl obklopen řadou zcela jiných jazykových skupin.

Překlady do a z maďarského jazyka jsou poměrně časté, v posledním období jsme pro naše zákazníky překládali hlavně manuály k různým zařízením, smlouvy, marketingové materiály a internetové stránky. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje