737 510 777
Překlady bulharštiny
Cena překladu od 290 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 290 (351) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Bulharštinou mluví asi 9 milionů rodilých mluvčích. Jedná se o jihoslovanský jazyk, ze slovanských jazyků má nejdéle psanou formu. Zapisuje se cyrilicí (první prameny jsou ale hlaholicí). V bulharštině, na rozdíl od jiných slovanských jazyků, se téměř neskloňují podstatná jména. Zajímavostí tohoto jazyka je člen ve formě přípony jmen, ke kterým patří. V případě, že pojedete do Bulharska, připravte se na opačné vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Při pokyvování hlavou totiž Bulhaři vyslovují nesouhlas.

Překlady do a z bulharštiny jsou poměrně časté, nejvíce v poslední době překládáme manuály k elektrickým spotřebičům a odborné texty. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje