737 510 777
Překlady arabštiny
Cena překladu od 490 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 490 (593) Kč/NS
Pouze korektura textu od 190 (230) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Arabština je semitským jazykem asi 250 milionů rodilých mluvčích (jako liturgický jazyk ho používá víc jak 1 miliarda mluvčích) v mnoha zemích, jako např. Saudská Arábie, Irák, Egypt, Maroko, Alžírsko atd. Dík svému rozšíření se stala značně rozmanitou. Existují nezávislé odnože a dialekty arabštiny, které se značně liší. Arabština ohýbá slova změnou základu slova, co u indoevropských jazyků není obvyklé. Arabské písmo je kurzivní, to znamená, že nerozlišuje tiskací či psací písmo, a dokonce ani malá a velká písmena. Zajímavostí je fakt, že díky arabským překladům přežilo evropský středověk nejedno dílo antických autorů.

Překlady z a do arabštiny vždy zadáváme rodilým mluvčím. Nejvíce v poslední době překládáme webové stránky a smlouvy.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje