737 510 777
Překlady hebrejštiny
Cena překladu od 650 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 650 (787) Kč/NS
Pouze korektura textu od 250 (303) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Hebrejština je jazykem asi 5 milionů rodilých mluvčích žijících v Izraeli, USA a dalších zemích s významnou židovskou diasporou. Tento semitský jazyk prošel bouřlivým vývojem, než se proměnil v moderní hebrejštinu, kterou se dnes hovoří ve státě Izrael. První dochované texty hebrejštiny pocházejí z 10. století před naším letopočtem z takzvaného gezerského kalendáře. Až do konce 19. století používali Židé na území dnešního Izraele arabštinu, ladino a jidiš. Období obnovy hebrejštiny jako moderního živého jazyka začíná rokem 1881, kdy se do Izraele přistěhoval Ben Jehuda a stal se hlavním propagátorem užívání hebrejštiny v každodenním životě. K zápisu hebrejštiny se používá hebrejské písmo, jehož podoba se v průběhu dějin proměňovala. Dnešní písmo si zachovalo kvadrátní tvar, píše se zprava doleva pomocí 22 konsonantů, které tvoří abecedu.

Vzhledem k častým kulturním a obchodním kontaktům s Izraelem, jsou překlady z a do hebrejštiny stále častěji žádané našimi zákazníky. Překlady do hebrejského jazyka pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí a soudní překladatelé. Nejvíce v poslední době překládáme webové stránky a smlouvy.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje