737 510 777
Překlady chorvatštiny
Cena překladu od 290 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 290 (351) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Tento jihoslovanský jazyk má asi 7 milionů rodilých mluvčích žijících především v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině. Má řadu slov pochopitelných v běžném jazyce také pro Čechy. Rozvoj chorvatštiny byl ovlivněn cizími jazyky, např. italštinou, němčinou, maďarštinou, či srbštinou. V 19. století v době národního obrození vzniklo takzvané ilyrské hnutí, které prosazovalo myšlenku jednotného jihoslovanského jazyka (později tzv. srbochorvatského). Její realizaci však umožnilo až sjednocení obou zemí v roce 1918.

Překlady z a do chorvatštiny pro Vás vyhotoví profesionální a soudní překladatelé a rodilí mluvčí. Pro naše zákazníky obvykle překládáme technickou dokumentaci, manuály a dokumentaci v rámci výběrových řízení (zadávací dokumentace, nabídky).

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje