737 510 777
Překlady dánštiny
Cena překladu od 490 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 490 (593) Kč/NS
Pouze korektura textu od 190 (230) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Dánštinou mluví asi 5,5 milionu rodilých mluvčích. V minulosti byla ovlivněna hlavně němčinou. Německá slova pronikla až do základního slovníku. Gramatická struktura dánštiny je podobná především norštině, což vyplývá ze skutečnosti, že Norsko bylo od roku 1380 do roku 1814 pod dánskou vládou a dánština tam byla po celou dobu úředním a spisovným jazykem. Dánština má také jednu zajímavou gramatickou zvláštnost. Rozlišuje jen dva rody – mužský a ženský je spojen do jednoho společného a k tomu se používá střední rod.

Překlady do a z dánštiny pro Vás vyhotoví zkušení překladatelé a rodilí mluvčí. V poslední době jsme pro naše zákazníky překládali manuály k domácím spotřebičům a webové stránky.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje