737 510 777
Překlady nizozemštiny
Cena překladu od 450 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 450 (545) Kč/NS
Pouze korektura textu od 160 (194) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Nizozemština je mateřským jazykem asi 24 milionů lidí na celém světě. Nejvíce rodilých mluvčích žije v Nizozemsku (asi 14 milionů), Belgii (Vlámsko, asi 6 milionů) a Francii. Jedná se o západogermánský jazyk, má hodně společných znaků s němčinou, liší se od ní ale zejména ve výslovnosti a pravopisu. Nizozemština se píše latinkou.

Překlady z a do nizozemštiny pro Vás vyhotoví velmi zkušení profesionální překladatelé, soudní překladatelé a rodilí mluvčí. Pro naše zákazníky obvykle překládáme webové stránky, technickou dokumentaci a smlouvy.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje