737 510 777
Překlady švédštiny
Cena překladu od 390 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 390 (472) Kč/NS
Pouze korektura textu 160 (194) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Švédština je jazykem asi 10,5 milionu rodilých mluvčích ve Švédsku a části Finska. Základem pro tento jazyk je stará severština. Dnešní švédština se v 19. století vyvinula z nářečí středního Švédska. Pro zápis švédštiny se používá latinka doplněná o znaky Ä, Ö a A s kroužkem. Mluvnice je oproti původní staré severštině značně zjednodušená. Je vzájemně srozumitelná s norštinou a v menší míře též s dánštinou.

Překlady do švédštiny jsou méně frekventované, v poslední době překládáme hlavně webové stránky, technickou dokumentaci a reklamní texty. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí a soudní překladatelé.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje