737 510 777
Překlady řečtiny
Cena překladu od 450 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 450 (545) Kč/NS
Pouze korektura textu od 160 (194) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Řečtinou mluví víc jak 12 milionů mluvčích hlavně v Řecku, dále také národnostní menšiny v Albánii, Kypru, Turecku a dalších zemích. Novořečtina (současná řečtina) se vyvinula ze starořečtiny a patří k indoevropským jazykům. Řečtina patří mezi jazyky s nejdelší literární tradicí a své díla v ní napsalo mnoho významných básníků, literátů a filozofů. Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny. Z alfabety do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i námi používaná latinka.

Překlady do a z řečtiny jsou poměrně časté, nejvíce v poslední době překládáme úřední dokumenty a smlouvy. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí a soudní překladatelé.
Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Běžné
překlady
Technické
překlady
Právní
překlady
Obchodní
překlady
Marketingové
překlady
Lékařské
překlady
Překlady
knih
Překlady
www stránek
Lokalizace
Soudní
překlady
Korektury
překladů
Grafika, DTP
a tisk

Proč si vybrat právě nás?
  • Vysoká kvalita
  • Nízké ceny
  • Rychlost
  • Zkušenosti a reference
  • Dodržování termínů
  • Individuální přístup

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje