737 510 777
Překlady ukrajinštiny
Cena překladu od 230 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 230 (278) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Ukrajinština je jazykem asi 40 milionů rodilých mluvčích a je úředním jazykem druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Ukrajinský jazyk je východoslovanský jazyk, nejvíce příbuzný s běloruštinou, poté s polštinou, slovenštinou a ruštinou. Ukrajinština se píše cyrilicí. Několik posledních století je Ukrajina pod velkým vlivem Ruska. Z toho pramení také různé lingvistické zvláštnosti např. suržyk, který používá ukrajinskou gramatiku, ale ruskou slovní zásobu.

Pro překlad do a z ukrajinského jazyka je třeba zvolit skutečně profesionálního překladatele ukrajinštiny se znalostí místních poměrů a jazykových zvyklostí. Pro naše zákazníky vyhotoví překlad rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje