737 510 777
Překlady srbštiny
Cena překladu od 290 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 290 (351) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Srbština je jazykem asi 12 milionů rodilých mluvčích žijících především v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. Vychází ze srbochorvatštiny, což byl úřední jazyk v bývalé Jugoslávii až do roku 1992. Výhodou srbského jazyka oproti češtině je, že vychází z mluveného slova, tj. slova se píší tak, jak se vyslovují. Hlavním písmem pro zápis srbštiny je cyrilice, používá se však i latinka (např. na internetu).

Překlady do srbštiny vyžadují dobrou znalost a odlišení jazykových a mluvnických mutací a variant. Zákazníci obvykle požadují překlad technické dokumentace, manuálů a dokumentace v rámci výběrových řízení (zadávací dokumentace, nabídky). Vyhotoví je pro Vás rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje