737 510 777
Překlady čínštiny
Cena překladu od 650 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 650 (787) Kč/NS
Pouze korektura textu od 250 (303) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Čínštinu používá jako mateřský jazyk kolem 1,2 miliardy lidí, což je 16 % světové populace. Nejvíc rodilých mluvčích žije v Číně a na Tchaj-wanu. Významná komunita čínsky mluvících obyvatel žije také v Singapuru a Malajsii. Původní jazyk vznikl přibližně 2000 let před naším letopočtem. Spisovnou formou je standardní čínština, která je založena na pekingském nářečí, jedním ze širší skupiny severočínských dialektů. Zapisuje se pomocí čínských znaků, což jsou logogramy, takže jim nemají problém porozumět ani mluvčí vzájemně nesrozumitelných čínských jazyků. Čínština, podobně jako další jazyky východní a jihovýchodní Asie (thajština, vietnamština, tibetština, barmština atd.), patří mezi tzv. tónové jazyky. Znamená to, že každá slabika se vyslovuje s určitou intonací, která může měnit význam.

Vzhledem k silnému ekonomickému růstu Číny jsou překlady z a do čínštiny poměrně častým požadavkem našich zákazníků. Nejvíce v poslední době překládáme lékařské texty, webové stránky a obchodní korespondenci. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje