737 510 777
Překlady finštiny
Cena překladu od 390 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 390 (472) Kč/NS
Pouze korektura textu od 160 (194) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Finštinou mluví asi 5 milionů mluvčích ve Finsku, asi další milion ve Švédsku a Rusku. Tento ugrofinský jazyk má podobně komplikovanou gramatiku jako čeština. Podobá se švédštině, která byla až do 19. století ve Finsku úředním jazykem, od roku 1893 je finština zcela rovnocenná švédštině. Finština je pochopitelně také stále ovlivňována cizími jazyky, dříve to byla švédština a částečně také němčina (první historický zápis finštiny, kterým byl překlad Nového zákona, vycházel právě z němčiny), později ruština a dnes je to zejména angličtina.

Překlady do finského jazyka jsou méně frekventované, v poslední době překládáme hlavně webové stránky, technickou dokumentaci a reklamní texty. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí a soudní překladatelé.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje