Blog

Aktuality z oboru o nás

CHCI POPTAT SLUŽBY

Překladatelské služby - mýtus č. 2

Bouráme mýty o překladatelství: vždy je pouze jediné správné vyhotovení překladu (2. díl)

Mýtů souvisejících s prací překladatelů se v laické veřejnosti šíří opravdu dost.

Rozhodli jsme se, že je budeme postupně odkrývat a uvádět tato tvrzení na pravou míru.

Druhým mýtem, kterému se budeme věnovat, je tvrzení, že vždy existuje pouze jediné správné vyhotovení překladu a dva zkušení překladatelé přeloží stejný text vždy identickým způsobem. Vysvětlíme vám, proč to není pravda.

Přeložit větu různými způsoby tak, aby byly všechny tyto překlady správně?

Ano, v praxi je to možné a setkáváme se s tím velmi často. Překlady totiž nejsou a často ani nemohou být pořizovány striktně a doslovně.

Každého zkušeného překladatele totiž bude zajímat nejen znění a význam konkrétního textu, ale také jeho kontext a specifika cílového jazyka.

A z tohoto pohledu může také jedna zdánlivě stejná věta dávat úplně jiný význam.

Každý překladatel zachází s jazykovými prostředky poněkud odlišným způsobem.

Je samozřejmě vždy nutné dodržet správnost gramatiky a stylistiky, ale některé jazyky, například angličtina, umožňují překladatelem vyjádřit něco desítkami způsobů.

Jedna výjimka však přece jen existuje. Je to zejména při odborných překladech, kdy mají jednotlivá slova vždy konkrétní význam, od něhož se nelze odchýlit.

Tehdy pracují překladatelé kromě slovníků i s instrukcemi od klienta – odborníka.

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků