Blog

Aktuality z oboru o nás

CHCI POPTAT SLUŽBY

Překlady pojistných podmínek

Překlad pojistných podmínek do angličtiny pro mezinárodní pojišťovnu

Zajistit překlad smluvní dokumentace k produktům a službám není pro mezinárodně působící společnosti vůbec jednoduché.

U dokumentů většího rozsahu může jít pro jednotlivce či menší oddělení doslova o nesplnitelný úkol, a to zejména z důvodu, že není prostor pro chyby a zaváhání.

Nesprávně přeložené dokumenty mohou způsobit společnosti nemalé problémy, nemluvě o finančních ztrátách. A rovnou přidejme i jeden příklad z naší praxe.

Teprve nedávno se na nás obrátila velká mezinárodně působící pojišťovna, která potřebovala vyhotovit překlad pojistných podmínek ze slovenštiny do angličtiny s tím, že výsledný text měl být nejen srozumitelný, ale také významově a terminologicky správný.

Rozsah překladu na úrovni 170 normostran naši překladatelé bez problémů zvládli a následná korektura rodilým mluvčím byla naší garancí, že pojistné podmínky jsou plně v souladu s původním zněním.

Výsledkem naší práce byl tedy kvalitní překlad pojistných podmínek nejen s dodržením gramatických pravidel, ale také významové a terminologické přesnosti.

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků