Blog

Aktuality z oboru o nás

CHCI POPTAT SLUŽBY

Překlady výročních zpráv

Zjistěte, jaké specifika skrývají překlady výročních zpráv

V rámci naší překladatelské činnosti se setkáváme s celou řadou různých dokumentů. Mezi jinými jsou to i výroční zprávy, které jsou důležitým prezentačním dokumentem plnícím několik funkcí. Na charakteristické vlastnosti výročních zpráv je samozřejmě potřeba myslet i při překladu.

Pojem výroční zpráva bude znám především lidem pracujícím ve větších korporacích. Vybraným firmám a jiným subjektům povinnost zveřejňování výroční zprávy ukládá i zákon, přičemž údaje v nich uvedené bývají ověřené auditorem. Výroční zpráva je především dokumentem, který informuje o činnosti a hospodářském postavení daného subjektu. Je tedy logické, že ve výročních zprávách se nešetří ekonomickými a účetními odbornými výrazy.

Výroční zprávu si může vypracovat prakticky jakákoliv firma či právnická osoba, zákon to však jako povinnost ukládá pouze vybraným. S povinností vypracovat a zveřejnit výroční zprávu musí počítat například nadační fondy a nadace, akciové společnosti či společnosti, které v předchozím roce vygenerovali určitý obrat. Bližší informace o povinnostech souvisejících s výročními zprávami naleznete v Obchodním zákoníku (Obchodní zákoník) a v zákoně o účetnictví (zákon o účetnictví).

Pojďme se nyní ale blíže zaměřit na překlad výroční zprávy a souvisejících dokumentů. V tomto směru je velmi důležitá odbornost překladatele především v ekonomické oblasti a zkušenost s danou terminologií.

Ve výročních zprávách a souvisejících dokumentech jde o množství specifických výrazů a slovních spojení, které se používají ve výročních zprávách a které mohou mít při neodborném překladu zcela jiný význam. Při překladu se zpravidla využívají i speciální účetní a ekonomické slovníky a je přímo žádoucí aby se v této oblasti překladatel velmi dobře orientoval.

V případě překladů výročních zpráv vám velmi rádi pomůžeme, a to díky našemu týmu zkušených překladatelů.

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků