Blog

Aktuality z oboru o nás

CHCI POPTAT SLUŽBY

Lokalizace a technické překlady

Lokalizace i manuály – různý přístup, stejná kvalita

Úvodem zmiňme, že naším firemním klientům nabízíme kromě běžných překladů i lokalizace a překlady manuálů či dokumentů technického charakteru. Podle typu obsahu a cílového publika je nutné upravit i náš přístup k překladu samotnému tak, aby byl výsledný text co nejlepší. Překládat dětskou knížku či abstrakt diplomové práce je něco úplně jiného, než dělat překlad manuálu či technické dokumentace.

Překlady běžných textů

Při překladech běžných textů vždy zohledňujeme zaměření textu, jeho cílovou skupinu a zejména to, aby byla zachována určitá autenticita. Výsledkem je kvalitně přeložený text se zohledněním všech jazykových specifik cílového jazyka.

Překlady návodů a manuálů

Specifickou kapitolou v oblasti překladů pro firemní zákazníky jsou překlady manuálů a návodů. Ty jsou totiž nezbytné vždy ve všech jazycích zemí, do kterých je výrobek distribuován. Zde musíme do hry zapojit i naše manažerské schopnosti. Klienti totiž často vyžadují překlady návodů a manuálů do více jazyků najednou a to vyžaduje časové sladění jednotlivých překladatelů. Výsledkem jsou nejen načas dodané překlady, ale i kvalitní manuály či návody, které budou pro spotřebitele opravdu přínosné.

Lokalizace

V případě lokalizací je třeba zohlednit nejen samotná jazyková, ale i národní specifika. Typickým příkladem jsou lokalizace software, při kterých je důležité myslet na zaměření samotného software a jeho použitelnost. A to si už vyžaduje detailní znalosti lokálních specifikací (např. formátování data a času, telefonních čísel, adres a oddělovačů) a zkušenosti překladatelů a korektorů.

Svět překladů tedy není žádná nuda. Sledujte náš blog i nadále a dozvíte se nejen o našich zkušenostech v překladatelské oblasti, ale i další zajímavosti z našeho oboru.

18 367
objednávek
242 661
normostran
5 944
zákazníků