Měsíc: Duben 2019

Překlady patentových listin

Překlady patentových listin: když přesná terminologie rozhoduje

Mezi naše stálé zákazníky patří i patentové kanceláře, pro které překládáme hlavně patentové listiny. Ty jsou důležitým zdrojem informací o patentech, které se stávají předmětem právní ochrany. Jsou to dokumenty popisující specifika patentů a zvláště v tomto případě je nutné zachování správné terminologie. Patenty jako předmět práv duševního vlastnictví jsou důležitým prvkem pro rozvoj různých […]

16 779
objednávek
218 969
normostran
5 581
zákazníků