737 510 777
Překlady slovenštiny
Cena překladu od 125 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu 125 (1151) Kč/NS
Pouze korektura textu od 90 (108) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Slovenština je Čechům nejvíce pochopitelný a příbuzný jazyk z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa. V hovorové řeči se dá říci, že si Slováci s Čechy skoro úplně rozumí, ale v písemné formě jsou přesné překlady do slovenštiny nutné. Největší rozdíly mezi slovenštinou a češtinou jsou ve slovní zásobě. Slovenština má jednodušší (pravidelnější) pravopis i gramatiku než čeština, například se nerozlišují rody u tvarů sloves minulého času množného čísla (ženy, muži, dievčatá boli) a přechodníků. Znaky ä, ľ, ĺ, ŕ, ô v češtině nenajdeme. Stejně tak dvojice samohlásek ia, ie a iu, které se vyslovují ja, je a ju jsou odlišností, která více změkčuje příjemnou slovenskou výslovnost. Slovenština je tak velmi znělý jazyk a působí zpěvně. Výhodou pro Čechy a Slováky je možnost používání obou jazyků při vyřizování úředních záležitostí v obou zemích.

Pro naše zákazníky pravidelně překládáme z a do slovenštiny. V poslední době jsou to především texty www stránek a různé typy technické dokumentace. Překlady vyhotovují vždy rodilí mluvčí, proto není potřebná další korektura.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje