737 510 777
Překlady ruštiny
Cena překladu od 210 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 200 (242) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Ruština je nejrozšířenější slovanský jazyk, je mateřštinou více jak 280 milionů lidí. Rozšíření ruštiny souvisí s expanzí carského Ruska a později Sovětského svazu ve východní Evropě a severní Asii. Po rozpadu SSSR zůstala ruština úředný jazyk v některých bývalých sovětských zemích. Ruština se píše cyrilicí a ruská abeceda se nazývá azbuka.

Pro naše zákazníky překládáme měsíčně desítky překladů do a z ruštiny. Převážně se jedná o smlouvy a jiné právní dokumenty, dále pak internetové stránky a technickou dokumentaci. Překlady realizují rodilí mluvčí a soudní překladatelé.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje