737 510 777
Překlady polštiny
Cena překladu od 210 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 200 (242) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Polský jazyk je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí. Překlady do polského jazyka by před mnoha staletími nebyly vůbec potřeba. To bychom ovšem museli zajít hluboko do historie - až do 10. století. Tehdy překlady do polštiny nikdo nepotřeboval, protože si Češi a Poláci skvěle rozuměli, což trvalo ještě další 4 století. Dnes dokážeme odhadnout význam mnoha slov, ale polština a čeština se od sebe liší v mnoha ohledech.

Psané slovo si polština ponechala ve značně původní formě. Čeština naopak spřežky zrušila a obrození nám přineslo diakritiku – tedy psaní háčků, čárek a kroužků. A také polštině zůstalo zajímavé onikání, kdy se mluví třetí osobou množného čísla třeba k sousedovi.

Překlady do a z polského jazyka jsou poměrně často poptávané našimi zákazníky. Měsíčně přeložíme desítky normostran z a do polštiny, převážně se jedná o smlouvy, internetové stránky a technickou dokumentaci. Překlady pro Vás vyhotoví rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje