737 510 777
Překlady němčiny
Cena překladu od 210 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 200 (242) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Němčina je v Evropě druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. Celkem mluví němčinou na celém světě přes 200 milionů lidí. Zajímavostí němčiny je jazykové rozšíření. Německo sice nebylo typickou koloniální zemí, ale dokázalo vyvézt svůj jazyk a kulturu do Německé jihozápadní Afriky – dnešní Namibie, kde byla němčina až do roku 1990 jedním z úředních jazyků.

Vzhledem k geografické poloze České republiky jsou překlady do a z němčiny velmi častým požadavkem našich zákazníků, každý měsíc vyhotovujeme desítky překladů se stovkami normostran textu. Jedná se hlavně o smlouvy, technickou dokumentaci a www stránky. Překlady pro Vás vyhotoví velmi zkušení překladatelé a rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje