737 510 777
Překlady italštiny
Cena překladu od 230 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 230 (278) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Italština je jeden z románských jazyků a používá ho asi 70 milionů lidí, především obyvatel Itálie. Vznikla postupným vývojem z hovorové latiny. Je poslechově velmi příjemný a zvučný jazyk. První, kdo kodifikoval jazyk, byl známý literát Dante Alighieri, který vycházel z rodné toskánštiny. Dnes má tento jazyk mnoho nářečí a dialektů a vyžaduje skutečně profesionální překlad.

Měsíčně přeložíme desítky normostran z a do italštiny, převážně se jedná o technické texty, internetové stránky, reklamní materiály a lékařské zprávy. Překlady pro Vás vyhotoví profesionální a soudní překladatelé a rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje