737 510 777
Překlady francouzštiny
Cena překladu od 230 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 230 (278) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Francouzština je těžký jazyk s krásnou výslovností. Původně bylo území dnešní Francie ovládáno Galy, kteří používali keltštinu. Romanizace jazyka nastala s ovládáním území Římem a vlivem latiny. Později se uplatnily ještě germánské vlivy. Úřední jazyk - francouzštinu dnes používá přes 40 zemí a na překlady do francouzského jazyka tak může mít vliv široké rozšíření a variabilita s vlastním jazykovým vývojem v různých zemích. Pro zajímavost, v Československu se nejvíce používala francouzština v období mezi světovými válkami, protože byla módním jazykem. Dodnes je francouzština významným jazykem v diplomatických kruzích, setkáte se s ní např. pokud se vydáte do exotických dovolenkových destinací – Seychely, Mauricius, Vanuatu a v dalších.

Překlady do francouzštiny patří mezi nejvíc frekventované typy překladů pro naše zákazníky. Za velmi příznivou cenu Vám připravíme bezchybné překlady vyhotovené překladateli, kteří žijí ve Francii, nebo soudními překladateli. Na vyžádaní pro Vás rádi zajistíme korekturu rodilým mluvčím.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje