737 510 777
Překlady angličtiny
Cena překladu od 190 Kč za normostranu
Vybrané reference
Profi překladatelé
Nejlepší ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rychlost a dodržování termínů
Zkušenosti a reference
Překlad textu od 190 (230) Kč/NS
Pouze korektura textu od 100 (121) Kč/NS
Cena v Kč bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pro Vás různé typy překladů:
Překládejte s odborníky, kteří Vám rozumí a vyhotoví překlad k Vaší spokojenosti
Naši zákazníci získávají překlad, který je přirozený, významově přesný a srozumitelný. Umíme vystihnout podstatu a najít vhodný výraz, větné spojení a slovesný útvar, který je podřízen smyslu sdělení. Překlady jsou správně stylizované, gramaticky a pravopisně bezchybné s důrazem na zachycení přesného významu s ohledem na odbornou stránku textu.

Angličtina je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. Je také používána v mnoha zemích jako jeden z úředních jazyků a je de facto hlavním mezinárodním dorozumívacím prostředkem.

Víte, jaké je nejčastější slovo v mluvené i psané angličtině? Je to určitý člen. Naopak neurčitý člen značně zaostává. Je to dané také tím, že v množném čísle se neurčitý člen prakticky nepoužívá a je spíš nahrazen some. Překladatelé do angličtiny se tak musejí vypořádat se správnou specifikací podstatného jména přiřazením členu. Často se tato elementární gramatika podceňuje, protože v českém jazyce členy nemáme a pomáháme si zájmeny.

Pro naše zákazníky měsíčně překládáme z a do angličtiny desítky překladů se stovkami normostran textu. Jedná se hlavně o smlouvy, manuály, technickou dokumentaci, marketingové texty, lékařské zprávy a www stránky. Překlady pro Vás vyhotoví velmi zkušení profesionální překladatelé, soudní překladatelé a rodilí mluvčí.

9 700

objednávek

117 000

normostran

4 100

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje