737 510 777
Lokalizace software
Typy překladů a jejich příklady

Lokalizace software

Procesem lokalizace aplikace či celého informačního systému upravíme Váš software pro vybraný trh . Přeložíme všechny textové komponenty, jako například nápovědy, zprávy, dialogy, navigace či texty v grafické části software. Při lokalizaci zohledníme možné odlišnosti ve formátování data a času, telefonních čísel, adres a oddělovačů či jiných místních specifikací.

Texty překládáme buď přímo v zdrojových souborech daného software, nebo po jejich exportu v textovém (např. MS Word) či tabulkovém editoru (např. MS Excel).

Překlady textů v textovém editoru
Jednou z možností je předání překládaných zdrojových textů ve formátu pro editaci v standardních textových nebo tabulkových editorech. (formát doc, docx, xls, xlsx, txt). Texty jsou následně překládány v příslušném textovém či tabulkovém editoru. Tento způsob překladu je pro překladatele jednodušší a méně časově náročný a proto i levnější.

Překlady přímo ve zdrojovém kódu
Další variantou může být dodání textů ve zdrojovém kódu (např. soubory xml, ini, lang, html, php, jsp a pod.). Překlad je následně realizován v příslušném editoru zdrojového kódu. Tento typ překladu je pro překladatele časově náročnější.

Volitelné služby
V případě Vašeho požadavku zajistíme i další volitelné služby související s projektem lokalizace:

1. projektový management - hlavně u větších lokalizačních projektů je nutné projekt analyzovat, naplánovat aktivity a koordinovat překladatele (příp. více dodavatelů), korektory, vývojáře a testery.
2. nasazení přeložených textů - zajistíme nasazení přeložených textů přímo ve Vašem vývojovém či produkčním prostředí.
3. testování aplikace či celého systému - po nasazení textů je potřeba lokalizovaný software důkladně otestovat tak, aby byla zajištěna jeho správná funkcionalita.

Proč si vybrat právě nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízké ceny
 • Rychlost
 • Zkušenosti a reference
 • Dodržování termínů
 • Individuální přístup
 • Vysoká kvalita

Pro poskytované překladatelské služby aplikujeme zásady popsané normou ČSN EN 15038 pro překladatelské služby. Tato norma kromě jiného stanovuje požadavky na odbornost překladatelů, systém managementu kvality, řízení projektů a vztahů mezi zákazníkem a agenturou.

Spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými a prověřenými překladateli, kteří disponují potřebnou praxí a vzděláním (VŠ, mezinárodní zkouška alespoň na úrovni C1), nebo rodilými mluvčími, jejichž písemný projev je na vysoké úrovni.

Zachováme grafickou úpravu a původní formát souboru. Používáme nejmodernější programy pro převod zdrojových textů do editovatelného formátu. U rozsáhlejších překladů aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžádání dodržíme Vámi požadovanou a dodanou firemní terminologii.

Nejvyšší kvalita překladů je hlavním cílem, kterého se snažíme dosáhnout u všech typů překládaných textů a dokumentů. • Nízké ceny

Za kvalitní a rychlé služby účtujeme nejnižší ceny na trhu překladatelských agentur.

U rozsáhlejších zakázek stanovíme cenu individuálně v závislosti od počtu normostran a náročnosti překládaného textu. Pro stále zákazníky lze domluvit individuální věrnostní systém vázaný na množství překládaných normostran za kalendářní rok.

Ať už bude překlad jakéhokoliv charakteru, tématu či obtížnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovídat Vámi odsouhlasené cenové kalkulaci. • Rychlost

Překlady pro Vás vyhotovíme v nejkratším možném termínu.

Na termínu dodání se s Vámi domluvíme ještě před zahájením překladatelských prací. Vždy se snažíme vyhovět Vašemu požadavku na požadovaný termín s přihlédnutím na počet normostran, složitost textu, cílový jazyk a volné překladatelské kapacity. • Zkušenosti a reference

Našim kvalitním, odborným a prověřeným službám můžete plně důvěřovat.

Naše reference najdete zde.

Osobní doporučení naleznete zde. • Dodržování termínů

Vážíme si Vás a snažíme se Vám pomoct při dosahování Vašich pracovních či osobních cílů. Lpíme na plnohodnotném uspokojení Vašich potřeb. Domluvený termín dodání překladu je naším závazkem.

Přeložené texty od nás obdržíte vždy nejpozději k vzájemně odsouhlasenému termínu dodání překladu. Na naše profesionální služby se můžete vždy spolehnout. • Individuální přístup

Každý překládaný text je obvykle zcela originální, proto si zaslouží individuální přístup.

Váš požadavek na překlad nejdříve pečlivě posoudíme tak, abychom plně pochopili Vaše individuální potřeby a cíle. Obratem Vám předložíme cenovou nabídku a v domluveném termínu zašleme vyhotovený překlad v požadované kvalitě.
8 300

objednávek

100 000

normostran

3 700

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje
*/